پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 12 سال و 9 ماه و 12 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 1 ماه و 8 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

پارسا و کتاب شطرنج دبستانک

کتاب های شطرنج دبستانک با تکیه بر مفاهیم علوم دبستان طراحی شده است. تصویرها جذاب و مطالب جالب هستند. اگر در آغاز راه شطرنج به کودکتان هستید حتما کتاب های شطرنج دبستانک را بگیرید.خالی از لطف نیست. ...
9 آذر 1395
1