پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

پارسا در کلاس رباتیک

این هم گل پسرم در کلاس رباتیک ،در حال ساخت ربات تله کابین امید زندگی ام چشم به راه موفقیت هاست هستم چند سالیست که دوست داری ربات بسازی و حالا در مدرسه این فضا برایت مهیا شده است. خوشحالم از شکوفاییت. ...
14 آبان 1395
1