پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

در محضر بزرگمردی

✍️ زمانی برای سکوت همگرایی در نیازها و خواسته ها یکی از اساسی ترین مبانی استحکام روابط انسانی و اجتماعی ست. فرصتی برای مصاحبت با دکتر معینی پیش می آید. از ایشان می خواهم که از منظر خودشان تفاوت پسران نسل دیروز را با نسل حاضر بیان کنند. دکتر معینی با کمی مکث که از عادات او در پاسخ به سؤال است می گوید: آموختن در دوران کودکی چندان خودآگاه نیست، متأسفانه امروزه فرزندان در جریان مشکلات و مسایل زندگی خانوادگی و والدین خود نیستند و این امر به ویژه در مورد پسران نگران کننده است. آن ها درک مشخصی از مسئولیت خانواده و زندگی مشترک ندارند. در نسل گذشته پسر بزرگ تر در ارتباط با برادر و خواهر خود حامی بود و نوعی از خودگذشتگی ذاتی داشت که ناخو...
12 مرداد 1396
1