پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

گردگیری

به نام حضرت دوست.   سلام دوستان. خانه مجازی ام خاک گرفته است مدتها.... اگر نمینویسم به این دلیل نیست که حرفی برای گفتن ندارم! بسیار سخن هاست که میبایست مینوشتم اما به دلایل متعدد نشد. دلتنگ همه شما هستم که با نظرات تان خرسندم میکردید. پسرانم هر روز مردتر میشوند و من سخت غرق شور و شعف. گفتنی های بسیاری دارم .از همه جا!  از مدرسه پسرکم ،از رشد همه جانبه ش در فعالیتها و مطالعاتش و از پرهام شیرین زبانم... چند روز پیش جشن پایان سال پیش دبستانی پارسا بود و نوبت نمایش بالیدنش در این یکسال که البته اصلا در این زمان کوتاه نشد که دیده شود اما برای من مادر دیدن و شنیدن شعر خانواده از زبان پسرک وصف ناپذیر بود. دلم برای اینجا ب...
9 خرداد 1394
1