پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

ثمره ی انتظار باغبان کوچکم🌱☀️

1396/11/28 8:05
نویسنده : فهیمه
416 بازدید
اشتراک گذاری


گیاه سانسوریا که تابستان امسال در کلاس باغبانی اش قلمه زده است جوانه زده

شش ماه است چشم انتظار جوانه ای یا رشدی از این گیاه هستیم و چند بار از من پرسیدی مامان یعنی گیاهم میگیره؟ رشد میکنه؟ و من همیشه بهت میگفتم فکر کنم اره وگرنه زرد شده بود همین که هنوز سبز هست یعنی در دل خاک مشغول کارهایی هست .
تا اینکه دو هفته پیش جوونه ی کوچکش از دل خاک بیرون امد.
از مدرسه که آمدی نشانت دادم خیلی شگفت زده شده بودی و غرق لذت از به ثمر نشستن انتظارت.
ان شاالله تا دو هفته ی دیگر گلدانش را با کمک هم عوض میکنیم.


سر شاخه های صنوبر که در آب گذاشته است بعد حدود ده روز برگهایش باز شده است

دستان سبز کوچکت و تجربه به بار نشستن انتظاری دیگر.
سبزی دستانت و قلبت جاودانه باد مادر
پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)