پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 11 سال و 6 ماه و 28 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 7 سال و 10 ماه و 24 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

پروفایل

شرح وبلاگ

پارسا و پرهام فرشته های آسمان زندگی من هستند.آنها مهرباني, شکیبایی و عاشق بودن را به من آموختند.كودكان آموزگاران ما هستند.در سايه سار مهر و آگاهي مان بپرورانيمشان.

نویسنده

آمار

تعداد مطالب : 427
تاریخ عضویت : 26 تیر 92