پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

تولد شش سالگیت مبارک

اگر به دنیایم نیامده بودی زیبایی هایی را درک نکرده بودم که قابل وصف نیست. با آمدنت جوری دیگر نسیم مادرانه به وجودم نواختی. آمدنت را آذین بسته ام مادر ... خداوندا مرا یارای سپاس تو نیست از بهر نعمتهایی  که بخشیدی ام. حیرتی که در نگاهت ست مرا بس، که بیاموزم دنیا سرشار شگفتی است. چون کودکان حیرت کنیم تا بیاموزیم☺ مرد کوچکم سالی دیگر بالیدن و به بار نشستنت مبارک. دوست خوبم ندای عزیز برای کیک زیبایی که دنیای کودکم را شادتر کرد سپاس.دستان هنرمندت پر توان. عمر سبزت جاودانه در پناه امن پروردگار...
23 مرداد 1397
1