پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

گالري خلاقيت 4

اين گالري:استفاده از بادكنك براي نقاشي سه بعدي.   اولين كار طرح پارسا هست.بادكنكش رو گفت كره ي زمين هست و روي اون نقشه كشورها رو كشيد و زيرش هم سه تا كودك دست در دست هم.البته موقع چسباندنش به كاغذ من باعث شدم بتركه.       ...
3 آبان 1393
1