پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

خونه نو كردن...

سلام دوستان خوب.اين روزهاي من ميگذره به جا به جا شدن و نو كردن خونه.سخت مشغولم و خسته.اميدوارم هر چه زودتر سر و سامان بگيره زندگيمون.سالي پر بركت و پر بار رو براي همه تون ارزو ميكنم.سبز باشيد و بهاري.  
25 اسفند 1392

براي همه فرزندان ايران زمين

براي پارسا و پرهام و همه فرزندان ايران زمين...  فرزندم .1.بیاموز كه خدا همیشه هست و همه جا حضور دارد. .۲.بیاموز كه دو نفر می توانند به یك نقطه نگاه كنند اما متفاوت ببینند. .۳.بیاموز درست نیست خودت را با كسی مقایسه كنی. .۴.بیاموز كه كسی را نمی توان وادار كرد عاشقت باشد. .۵.بیاموز كه انسانهایی هستند كه ما را دوست دارند اما نمی دانند چطور عشقشان را ابراز كنند. .۶.بیاموز كه چند ثانیه طول میكشد تا زخمی در قلب آنها كه دوستشان داري ایجاد كنی، ولی سالها طول میكشد تا آن زخم را التیام دهی. .7-بیاموز هرکس را همان طور که هست بپذیري.
25 اسفند 1392

انتشارات ديبايه (2)

زيرا كودكان از بازي مي اموزند! دوستان عزيز نشر ديبايه، كتابها ، بازيها و كيت هاي اموزشي بسيار مفيدي دارد.فرصت ديدنش را از دست ندهيد.براي همه سنين وسيله اموزشي تهيه كرده است.پيشنهاد ميكنم با حوصله از اين سايت ديدن نماييد و براي كودك دلبندتان انتخاب كنيد.من براي پارسا كتاب سودوكو ،بسته كار ذهن پويا،دقت و تمركز رو قبلا خريدم و خيلي عالي بودند.ادرس سايتش رو ميگذارم براتون.و البته لينكش در ليست لينك روزانه ام هست كه راحت ميتوانيد ارتباط برقرار كنيد.   درباره تاب   بسته‌هاي آموزشي تاب با تاكيد بر توانايي و استفاده از هر فرصتي بازي‌گونه براي آموزش محصولاتي را ارائه مي‌كند كه كودكان بتوانند با شيوه‌اي متفاوت و...
20 اسفند 1392

ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ! ﺑﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ

  ﻫﻤﺴﻔﺮ در اﯾﻦ راﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻲﺧﺒﺮﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﻣﻲﮔﺬرد ﺑﮕﺬار ﺧﺮدﻩ اﺧﺘﻼفﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ! ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﯾﻜﻲ ﺷﻮﯾﻢ، ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داري، ﻣﻦ ﻫﻤﺎن را، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﯾﻚ آواز را ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ﯾﻚ ﺳﺎز را، ﯾﻚ ﻛﺘﺎب را، ﯾﻚ ﻃﻌﻢ را، ﯾﻚ رﻧﮓ را و ﯾﻚ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮدن را ،ﻣﺨﻮاﻩ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻤﺎن ﯾﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪﻣﺎن ﯾﻜﻲ و روﯾﺎﻫﺎﻣﺎن ﯾﻜﻲ . ﻫﻢﺳﻔﺮ ﺑﻮدن و ﻫﻢﻫﺪف ﺑﻮدن، اﺑﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدن و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن دال ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺖ !ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖاﻧﺪ و ﻋﺸﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺣﺪﺗﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﺻﺪاي ﻛﺒﻚ، درﺧﺖ ،ﻧ...
16 اسفند 1392

مديريت پدر در تربيت کودک 

پدري که سخن از مديريت اوست دو شأن دارد، شأن مردانگى که به او اقتدار، قاطعيت و صلابت مىبخشد و شأن پدرى که وى را سرشار از مهر و شفقت نسبت به فرزند مىنمايد و پدر در مسير تربيت به هر دو اين امور نيازمند است. محبتى که او را به سهلگيرى و آزاد و رهاگذاشتن کودک ترغيب مىنمايد و قاطعيتى برخواسته از دورانديشى و ژرفنگرى که او را معتقد به استحکام و سختگيرى مىکند. تربيت کودک بايد حول دو محور متفاوت و در عين حال متجانس شکل گيرد. يکى سهلگيرى و واگذارى و ديگرى سختگيرى و کنترل، ضمن رعايت حد اعتدال در اين دو شيوه متضاد. رمز بزرگ و هنر ظريف تربيت متعادل براى پرورش شخصيت متعالى کودک توسعهيافتگى اين دو محور متضاد است. در دوران طفوليت نمايش مهر و محبت پدر بي...
13 اسفند 1392

 تازه مادران باید بدانند!!  

  از بغل کردن تا خواباندن نوزاد   پس از ۹ ماه انتظار و پشت سر گذاشتن دردسرهای بارداری و پس از زایمان و سختی های آن، فکر می کنید می توانید یک نفس راحت بکشید؟ شاید خیلی ها به شما بگویند که نه و این تازه شروع دردسرهای دیگر است اما این طور نیست. نگهداری از نوزاد، اگر برخی اصول کلی را در ذهن داشته باشید، آن قدرها هم کار سختی نیست...   برای نگهداری بهتر از یک نوزاد باید ابتدا در مورد نیازهای او اطلاعات به دست بیاورید. تجربیات یک بزرگ تر، دوست یا حتی یک مربی که خود سابقه نگهداری از نوزاد را داشته است در این مواقع خیلی به کار می آید. در روزهای اول بهتر است یک همراه داشته باشید. این همراه حتی اگر یک نوجوان بی تجربه هم ب...
13 اسفند 1392

معرفي انتشارات كودك

سلام بر همه دوستاني كه خواننده ي نوشته هاي اين وبلاگ هستند, از اين پس تلاش ميكنم يك بخش به نام معرفي انتشارات كودك و نوجوان را ثبت كنم اميدوارم كه اين حركت,گام هاي موثري باشد در جهت شناخت بهتر انتشارات كتاب و بالا بردن فرهنگ كتاب خواني براي كودكانمان.سبز باشيد  
12 اسفند 1392

1. انتشارات يوكا

تعدادي از دوستان از من سوال كردند كه كتاب از گرافيت تا مداد را از كجا تهيه كردم.البته من مشهد هستم براي همشهريان عزيزم بگويم كه از كتابفروشي خورشيد خانوم ،بلوار سجاد،بين بهار و بزرگمهر،پاساژ مومني.و اما عزيزان ديگر ميتوانند با تلفن هايي كه در زير نوشته ام تماس بگيرند و نمايندگي فروش انتشارات يوكا را در شهر خود بيابند.لازم به ياداوريست كه اين انتشارات بيشتر كتابهاي علمي و كمك درسي چاپ ميكند.اميدوارم بتونيد پيدا كنيد و براي كودكان دلبندتون تهيه كنيد.اموزش روان و زيبايي دارد و درشت نوشته شده است براي كودكاني كه به تازگي ميتوانند بخوانند هم مفيد است.   انتشارات يوكا میدر مسئول ناهید فوزمسلمیان تلفن.    2512905 | 2524344 ...
12 اسفند 1392

کودک باهوش ۵ اسرار پرورشی دارد.

کودک و مادر کودک باهوش ۵ اسرار پرورشی دارد. بچه ها هرگز بدون یاری پدرومادرشان نمی توانند نبوغ و نیروی فکری خود را آشکار سازند . به همین علت، در این بخش ۵ روش بسیار مفید و ساده برای پرورش بچه های عاقل تر و باهوش تر برایتان نام برده ایم  • امنیت شالوده یادگیری است  مغز همیشه به دنبال امنیت است و اگر احساس امنیت نکند نمی تواند چیزی را یاد بگیرد. به همین دلیل، بسیار مهم است که به کودک خود احساس امنیت ببخشید.  تماس پوست با پوست می تواند به دریافت احساس امنیت در کودک کمک کند. همین طور نگاه چشم در چشم، ماساژ دادن کودک، حرف زدن با و پوشاندن لباس به تن او نیز همین نتیجه را در بر دارند.  هنگامی که کودک شما تازه متو...
8 اسفند 1392

كتابخانه كوچك ما 10

پسركم يازده ستاره شده بود براي همين طبق برنامه مون رفتيم خورشيد خانوم ; كتاب گردي و خريد كتاب.آخ كه چقدر دوست دارم اين كتابفروشي رو.وقتي ميرم توش دلم نميخواد بيام بيرون.از نگاه كردن كتابها سير نميشم.بعله كلي كتاب خريديم و سعي كرديم ديگه نخريم و بيايم بيرون. و اما كتابهاي جديد: .  *دو كتاب عمر هفت چوب كبريت و دخترك,ماهي,تنهايي  از احمد رضا احمدي با تصوير گري زيبا *كتاب بارون از شاملو. * افسانه درخت خرما و بزي  * هيس لالا كرده ني ني جون * همه ميتونن زرنگ باشن; كه يك كتاب كار براي كودكه و بسيار جالبه. حتما يه پست راجع به تمريناتش ميگذارم. * از گل تا عسل   و   از گرافيت تا مداد  (از...
6 اسفند 1392