پارسا نهال سبز كوچكمپارسا نهال سبز كوچكم، تا این لحظه: 13 سال و 8 ماه و 1 روز سن داره
و پرهام فرشته خوبيهاو پرهام فرشته خوبيها، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

فرشته های آسمانی من

از شگفتي هاي آفرينش

دوستان عزيز اين مطلب به ايميلم اومده بود ديدم خيلي مفيد ،جالب و كاربردي هست گذاشتم اينجا.   تشابه خوراكي ها با اعضاي بدن! هویج حلقه شده شبیه چشم انسان است. مردمک و عنبیه و خط نوری که به چشم میرسد درست مانند چشم انسان میباشد. تحقیقات نشان میدهدکه مصرف هویج باعث افزایش جریان خون در عملکرد چشم میشود.  وقتی گوجه فرنگی رو از وسط دو نیم میکنید چهار تا خونه میبینید که قرمزه ودقیقا مثل قلب هستش که اون هم قرمزه و چهار تا بخش مجزا داره .تحقیقات نشون داده که گوجه فرنگی خون رو تصفیه میکنه .  حبه های انگور روی خوشه شبیه قلب هستش و هر دونه اون شبیه سلولهای خونی. امروزه تحقیقات نشون داده که انگور برای حیات قلب بسیار مفیده.  ...
27 دی 1392

بعد از اولين آرايشگاه

اينم شاهزاده ي كوچكم بعد از اولين كوتاهي مو توسط ارايشگر.مثل اقاها نشسته تا موهاش رو كوتاه كردند.از اين وروجك بعيد مي نمود!!! مامان فداش شه.در پناه حضرت دوست باشيد. ...
27 دی 1392

بازی 5

ﻫﺰار اﺳﺘﻔﺎدﻩ   اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﺷﯽء ﺳﺎدﻩ ﻣﺜﻞ: ﮐﺘﺎب، دﻣﭙﺎﯾﯽ، ﺑﺸﻘﺎب و ... اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺟﺪﯾﺪی از آن ﺷﯽء را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدﻩ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن .ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺷﯽء دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ   ... ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻢ   در اﯾﻦ ﺑﺎزی، ﺑﺎزﯾﮑﻦ اول ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: » ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻢ و ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪم. « ﺑﺎزﯾﮑﻦ دوم ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: » ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻢ و ﺧﻮدﮐﺎر، ﭘﻨﯿﺮ و ﮐﻔﺶ ﺧﺮﯾﺪم. « و ... اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﻟﯿﺴﺖ و ﺗﮑﺮار ﺑﺪون ﺧﻄﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ .ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی، اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿ...
14 دی 1392

براي او

من همه شعرهايم را    در وصــــــــف نیامدنت ســـــــــــــروده ام !  و اگر یــــــــــک روز ناگهـــــــــــان ناباورنه ســــــــر برسی  دســـــــــت خالی ,حیرت زده   از شاعر بودن استعفا خواهم داد!  نقــــــاش میشوم تا ابدیت نقش پرواز را  بر میله های تمام قفس های دنیـــــــا  خواهـــــــم کشید
14 دی 1392

ويژگي هاي كلاس لگوي آموزشي

سلام دوستان عزيز ,اين مطالب را براي مادراني مينويسم كه در مورد كلاس هاي لگوي اموزشي سوال داشتند. دوستان خوبم حضور والدين در كلاس لگو ممنوعه,چون والدين در كار ساخت كودكان مداخلة ميكنند و در نيروي خلاقيت و ابتكار كودك خلل ايجاد ميكنند.در واقع ما هر روزه با قضاوتها و سنجيدن هاي بي موردمان با پيشنهادها و ايراد گرفتن هاي بيش از اندازه و شتاب داشتن هاي هميشگي مان نيروي بكر و فعال خلاقيت و ايده پردازي را در وجود كودكان مان كم رنگ تر ميكنيم! ويژگي كلاس هاي خلاقيت اينه كه حضور والدين ممنوعه. جلسه اول رو وقتي پارسا براي عمويش تعريف ميكرد شنيدم.چون وقتي من پرسيدم نخواست كه بگويد و نگفت . رسم كلاسشون اينه كه فقط يك جلسة مياني رو والدين ميتوانند حضور داش...
13 دی 1392

براي فرزندت يك بادكنك بخر...

 برای فرزندت از بین تمام اسباب بازی ها یک بادکنک بخر . . .  بازی با بادکنک خیلی چیزا رو به بچه یاد میده . . .  بهش یاد میده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتونه بالاتر بره!   بهش یاد میده که چیزای دوست داشتنی می‌تونن توی یه لحظه، حتی بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن، پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه!!  مهم‌تر از همه بهش یاد میده که وقتی چیزی رو دوست داره نباید اون قدر بهش نزدیک بشه و بهش فشار بیاره که راه نفس کشیدنش رو ببنده، چون ممکنه برای همیشه از دستش بده.
10 دی 1392

موانع خلاقیت در محیط خانواده 

موانع خلاقیت در محیط خانواده   1.       تأکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه ی کودک  2.       ایجاد رقابت میان کودکان  3.       تأکید افراطی بر جنسیت کودک  4.       قرار دادن قوانین خشک و دست و پاگیر  5.       عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت  6.       انتقاد مکرر از رفتارهای کودک  7.       بیهوده شمردن تخیلات کودک  8.       عدم شناسایی علائق ...
8 دی 1392
1